Nezaplacené příspěvky

Vážení rodiče, dosud jsme neobdrželi potvrzení o provedné platbě příspěvků za vašeho plavce. Prosíme o kontrolu a zaslání potvrzení.

Příspěvky se platí vždy na období 5 měsíců a to od září do ledna a následně od února do června. Příspěvky na období 1. 9. 2015 až 31. 1. 2016 musí být zaslány na účet 816400584/0600 nejpozději do 15. 10. 2015. Variabilní symbol je 25 a do poznámky připište jméno a příjmení plavce, za kterého jsou hrazeny.

Doklad o zaplacení pak zašlete na email prispevky@plavanimb.cz. Doklad o zaplacení se zasílá z důvodu rychlejší kontroly.

Týká se to následujících plavců:

Bednář
Černík
Černý
Havelková
Homolková
Janovský
Jiříkovský
Kleandr
Kočí
Kolomoazníková
Kropáčková
Kysela
Kysela
Labaš
Mašatová
Nováková Anna-Marie
Paurová D.
Paurová P.
Pilchová
Pospíšil
Slavíková
Stachová
Štěpánek
Štěpánková
Ulčová
Žáková

Děkuji.

Pavlína Tondrová