Oddílové rekordy

Přehled nejlepších zaplavaných časů našimi členy od založení klubu v roce 1974.
Pro lepší zobrazení na mobilech použijte google dokument zde.

 • Vše - Muži


  10 let
  11 let
  12 let
  13 let
  14 let
  15 let
  1. 2. 3.
  50 VZ Hulčík František
  0:29,94
  2013
  Švásta Michael
  0:29,84
  2007
  Musil František
  0:26,94
  2006
  Musil František
  0:24,61
  2006
  Milda Vladimír
  0:25,50
  1975
  Milda Vladimír
  0:25,00
  1975
  Vodička Radek
  0:24,33
  1987 (2008)
  Mittner Jakub
  0:24,34
  2006 (2023)
  Milda Vladimír
  0:24,50
  1975 (1991)
  100 VZ
  Hulčík František
  1:06,50
  2013
  Vodička Radek
  1:06,15
  1987
  Musil František
  0:59,43
  2010
  Musil František
  0:54,49
  2010
  Milda Vladimír
  0:56,00
  1975
  Milda Vladimír
  0:55,30
  1975
  Milda Vladimír
  0:54,10
  1975 (1991)
  Černík Jan
  0:54,40
  1992 (2008)
  Mittner Jakub
  0:54,46
  2006 (2022)
  200 VZ
  Hulčík František
  2:29,32
  2013
  Černík Jan
  2:22,78
  1992
  Verner David
  2:15,16
  2007
  Musil František
  2:05,27
  2010
  Verner David
  2:02,40
  2007
  Verner David
  2:00,11
  2007
  Mittner Jakub
  1:53,65
  2006 (2023)
  Černík Jan
  1:59,47
  1992 (2008)
  Lhotka Michal
  1:59,57
  2000 (2018)
  400 VZ Hulčík František
  5:12,46
  2013
  Černík Jan
  4:56,13
  1992
  Verner David
  4:45,34
  2007
  Verner David
  4:24,90
  2007
  Verner David
  4:14,98
  2007
  Mittner Jakub
  4:09,02
  2006
  Mittner Jakub
  4:01,26
  2006 (2023)
  Verner David
  4:08,82
  2007 (2023)
  Lhotka Michal
  4:12,33
  2000 (2018)
  800 VZ
  Hulčík František
  11:42,98
  2013
  Muzikant Jan
  10:19,20
  1987
  Verner David
  9:50,74
  2007
  Verner David
  9:24,25
  2007
  Verner David
  8:52,20
  2007
  Mittner Jakub
  8:36,12
  2006
  Mittner Jakub
  8:25,24
  2006 (2023)
  Verner David
  8:40,51
  2007 (2022)
  Lhotka Michal
  8:48,32
  2000 (2018)
  1500 VZ Černík Jan
  21:40,10
  1992
  Černík Jan
  19:36,57
  1992
  Verner David
  18:20,13
  2007
  Verner David
  17:44,22
  2007
  Verner David
  16:53,99
  2007
  Mittner Jakub
  16:37,15
  2006
  Mittner Jakub
  16:37,15
  2006 (2021)
  Verner David
  16:48,93
  2007 (2022)
  Kolman Václav
  16:59,00
  1984 (1999)
  50 Z Hulčík František
  0:33,73
  2013
  Musil František
  0:34,30
  2010
  Musil František
  0:30,49
  2010
  Musil František
  0:29,60
  2010
  Komárek Štěpán
  0:29,07
  2008
  Jetel Jakub
  0:28,81
  2003
  Černík Jan
  0:28,01
  1992 (2015)
  Mittner Jakub
  0:28,04
  2006 (2023)
  Pekař David
  0:28,66
  2005 (2022)
  100 Z Hulčík František
  1:14,27
  2013
  Hlinský Martin
  1:11,10
  1976
  Musil František
  1:05,49
  2010
  Musil František
  1:00,89
  2010
  Jetel Jakub
  1:00,55
  2003
  Jetel Jakub
  1:01,03
  2003
  Mittner Jakub
  1:00,05
  2006 (2023)
  Černík Jan
  1:00,12
  1992 (2008)
  Jetel Jakub
  1:00,55
  2003 (2017)
  200 Z Hulčík František
  2:49,57
  2013
  Hlinský Martin
  2:36,50
  1976
  Musil František
  2:20,00
  2010
  Musil František
  2:12,03
  2010
  Jetel Jakub
  2:13,36
  2003
  Král Patrik
  2:13,83
  1994
  Mittner Jakub
  2:06,78
  2006 (2023)
  Vodička Radek
  2:09,70
  1987 (2004)
  Král Patrik
  2:10,72
  1994 (2011)
  50 P Hejl Stanislav
  0:41,50
  1986
  Musil František
  0:37,98
  2010
  Musil František
  0:34,26
  2010
  Musil František
  0:31,78
  2010
  Redlich Michal
  0:32,51
  2009
  Hašlar Ondřej
  0:32,07
  2007
  Turek Jakub
  0:29,51
  2006 (2023)
  Hašlar Ondřej
  0:30,21
  2007 (2023)
  Janovský Jiří
  0:30,47
  1988 (2021)
  100 P
  Hejl Stanislav
  1:32,25
  1986
  Musil František
  1:20,45
  2010
  Musil František
  1:14,05
  2010
  Musil František
  1:07,97
  2010
  Redlich Michal
  1:09,82
  2009
  Turek Jakub
  1:10,54
  2006
  Turek Jakub
  1:05,20
  2006 (2023)
  Hašlar Ondřej
  1:05,20
  2007 (2023)
  Janovský Jiří
  1:06,72
  1988 (2021)
  200 P
  Hejl Stanislav
  3:20,60
  1986
  Musil František
  2:59,71
  2010
  Musil František
  2:48,19
  2010
  Turek Jakub
  2:41,99
  2006
  Redlich Michal
  2:35,05
  2008
  Hašlar Ondřej
  2:37,32
  2007
  Janovský Jiří
  2:25,64
  1988 (2019)
  Turek Jakub
  2:27,13
  2006 (2023)
  Stránský Leo
  2:32,00
  1968 (1988)
  50 M
  Hulčík František
  0:34,33
  2013
  Hlinský Martin
  0:34,00
  1976
  Hlinský Martin
  0:31,90
  1976
  Musil František
  0:29,75
  2010
  Jetel Jakub
  0:28,88
  2003
  Mittner Jakub
  0:27,59
  2006
  Janovský Jiří
  0:26,12
  1988 (2021)
  Černík Jan
  0:26,90
  1992 (2015)
  Mittner Jakub
  0:27,00
  2006 (2022)
  100 M
  Hulčík František
  1:16,90
  2013
  Kolman Václav
  1:16,20
  1984
  Verner David
  1:09,84
  2007
  Hlinský Martin
  1:03,50
  1976
  Verner David
  1:03,13
  2007
  Mittner Jakub
  1:01,90
  2006
  Mittner Jakub
  0:59,80
  2006 (2023)
  Verner David
  1:00,28
  2007 (2023)
  Hašlar Ondřej
  1:00,32
  2007 (2023)
  200 M
  Kolman Václav
  3:31,90
  1984
  Feller Petr
  2:43,80
  1969
  Verner David
  2:34,82
  2007
  Verner David
  2:24,41
  2007
  Verner David
  2:18,25
  2007
  Verner David
  2:14,14
  2007
  Verner David
  2:10,88
  2007 (2023)
  Mittner Jakub
  2:11,45
  2006 (2023)
  Lhotka Michal
  2:16,08
  1992 (2018)
  100 PZ
  Hulčík František
  1:16,17
  2013
  Musil František
  1:14,90
  2010
  Musil František
  1:07,26
  2010
  Musil František
  1:04,29
  2010
  Komárek Štěpán
  1:04,97
  2008
  Hašlar Ondřej
  1:02,48
  2006
  Janovský Jiří
  1:00,30
  1988 (2016)
  Hašlar Ondřej
  1:01,04
  2007 (2023)
  Musil František
  1:01,30
  2010 (2023)
  200 PZ
  Černík Jan
  2:51,00
  1992
  Musil František
  2:39,50
  2010
  Musil František
  2:26,71
  2010
  Musil František
  2:21,35
  2010
  Mittner Jakub
  2:22,65
  2006
  Hašlar Ondřej
  2:16,61
  2007
  Janovský Jiří
  2:12,86
  1988 (2023)
  Mittner Jakub
  2:13,30
  2006 (2022)
  Černík Jan
  2:15,00
  1992 (2008)
  400 PZ
  xxx
  xxx
  xxx
  Černík Jan
  5:59,70
  1992
  Verner David
  5:21,96
  2007
  Musil František
  5:14,75
  2010
  Švásta Michael
  5:05,64
  2007
  Mittner Jakub
  4:48,64
  2006
  Mittner Jakub
  4:41,01
  2006 (2022)
  Janovský Jiří
  4:46,42
  1988 (2018)
  Pekař David
  4:48,87
  2005 (2022)

 • Vše - Ženy


  10 let
  11 let
  12 let
  13 let
  14 let
  15 let
  1. 2. 3.
  50 VZ Tužilová Natálie
  0:30,00
  2005
  Tužilová Natálie
  0:29,50
  2005
  Tužilová Natálie
  0:27,13
  2005
  Tužilová Natálie
  0:26,58
  2005
  Tužilová Natálie
  0:26,39
  2005
  Pažoutová Kristýna
  0:26,78
  1994
  Tužilová Natálie
  0:26,39
  2005 (2018)
  Světlíková Linda
  0:26,55
  1973 (1996)
  Pažoutová Kristýna
  0:26,78
  1994 (2009)
  100 VZ
  Tužilová Natálie
  1:06,50
  2005
  Tužilová Natálie
  1:03,24
  2005
  Pažoutová Kristýna
  1:01,63
  1994
  Tužilová Natálie
  0:58,41
  2005
  Tužilová Natálie
  0:57,44
  2005
  Pažoutová Kristýna
  0:57,08
  1994
  Pažoutová Kristýna
  0:57,08
  1994 (2009)
  Tužilová Natálie
  0:57,44
  2005 (2019)
  Tondrová Veronika
  0:57,52
  2002 (2016)
  200 VZ
  Pažoutová Kristýna
  2:25,35
  1994
  Pažoutová Kristýna
  2:19,03
  1994
  Tužilová Natálie
  2:14,33
  2005
  Tondrová Veronika
  2:09,39
  2003
  Tondrová Veronika
  2:03,90
  2002
  Pažoutová Kristýna
  2:03,53
  1994
  Pažoutová Kristýna
  2:03,53
  1994 (2009)
  Tondrová Veronika
  2:03,90
  2002 (2016)
  Černíková Kateřina
  2:06,43
  1990 (2006)
  400 VZ Pažoutová Kristýna
  5:14,80
  1994
  Pažoutová Kristýna
  4:51,90
  1994
  Pažoutová Kristýna
  4:36,84
  1994
  Černíková Kateřina
  4:27,57
  1990
  Tondrová Veronika
  4:24,82
  2002
  Černíková Kateřina
  4:25,06
  1990
  Černíková Kateřina
  4:19,22
  1990 (2007)
  Tondrová Veronika
  4:24,82
  2002 (2016)
  Nováková Martina
  4:26,20
  1992 (2009)
  800 VZ
  Pažoutová Kristýna
  11:02,10
  1994
  Černíková Kateřina
  10:07,06
  1990
  Černíková Kateřina
  9:35,40
  1990
  Černíková Kateřina
  9:07,65
  1990
  Černíková Kateřina
  8:55,37
  1990
  Černíková Kateřina
  9:04,43
  1990
  Černíková Kateřina
  8:45,22
  1990 (2007)
  Nováková Martina
  9:12,04
  1992 (2010)
  Tondrová Veronika
  9:14,20
  2002 (2016)
  1500 VZ xxx
  xxx
  xxx
  Velemanová Valerie
  22:44,70
  1999
  xxx
  xxx
  xxx
  Šilhánová Lucie
  18:25,88
  1981
  Černíková Kateřina
  17:03,63
  1990
  Černíková Kateřina
  17:28,35
  1990
  Černíková Kateřina
  17:03,63
  1990 (2004)
  Nováková Martina
  17:30,79
  1992 (2010)
  Tondrová Veronika
  18:08,43
  2002 (2016)
  50 Z Tužilová Natálie
  0:34,50
  2005
  Tužilová Natálie
  0:32,27
  2005
  Tužilová Natálie
  0:30,30
  2005
  Tužilová Natálie
  0:29,85
  2005
  Tužilová Natálie
  0:29,00
  2005
  Šilhánová Lucie
  0:31,31
  1981
  Tužilová Natálie
  0:29,00
  2005 (2019)
  Šilhánová Lucie
  0:30,91
  1981 (1997)
  Máková Lada
  0:31,04
  2007 (2023)
  100 Z Tužilová Natálie
  1:12,90
  2005
  Tužilová Natálie
  1:09,20
  2005
  Tužilová Natálie
  1:04,98
  2005
  Tužilová Natálie
  1:04,61
  2005
  Tužilová Natálie
  1:02,92
  2005
  Šilhánová Lucie
  1:05,26
  1981
  Tužilová Natálie
  1:02,92
  2005 (2019)
  Šilhánová Lucie
  1:04,63
  1981 (1997)
  Fišerová Viktorie
  1:06,16
  2008 (2022)
  200 Z Pažoutová Kristýna
  2:47,10
  1994
  Tužilová Natálie
  2:33,20
  2005
  Tužilová Natálie
  2:26,25
  2005
  Šilhánová Lucie
  2:23,13
  1981
  Šilhánová Lucie
  2:17,86
  1981
  Šilhánová Lucie
  2:16,94
  1981
  Šilhánová Lucie
  2:14,93
  1981 (1997)
  Tužilová Natálie
  2:19,38
  2005 (2019)
  Cibulková Lenka
  2:23,09
  1980 (2001)
  50 P Tužilová Natálie
  0:37,40
  2005
  Tužilová Natálie
  0:35,20
  2005
  Tužilová Natálie
  0:35,22
  2005
  Fišerová Viktorie
  0:35,05
  2008
  Fišerová Viktorie
  0:34,08
  2008
  Čanaky Kristýna
  0:35,03
  2003
  Fišerová Viktorie
  0:34,08
  2008 (2022)
  Stránská Natalie
  0:34,15
  2001 (2023)
  Čanaky Kristýna
  0:34,33
  2003 (2019)
  100 P
  Tužilová Natálie
  1:22,50
  2005
  Tužilová Natálie
  1:15,70
  2005
  Tužilová Natálie
  1:15,34
  2005
  Fišerová Viktorie
  1:14,51
  2008
  Fišerová Viktorie
  1:13,39
  2008
  Hojsáková Klára
  1:17,67
  1994
  Fišerová Viktorie
  1:13,39
  2008 (2022)
  Tužilová Natálie
  1:14,15
  2005 (2019)
  Mazalová Miluše
  1:15,05
  1982 (2001)
  200 P
  Hojsáková Jolana
  3:11,90
  1997
  Tužilová Natálie
  2:45,90
  2005
  Tužilová Natálie
  2:50,30
  2005
  Fišerová Viktorie
  2:45,23
  2008
  Tužilová Markéta
  2:44,32
  2002
  Tužilová Markéta
  2:43,20
  2002
  Mazalová Miluše
  2:39,75
  1982 (2001)
  Bažantová Petra
  2:42,33
  1983 (2000)
  Tužilová Markéta
  2:43,20
  2002 (2017)
  50 M
  Tužilová Natálie
  0:33,00
  2005
  Tužilová Natálie
  0:32,00
  2005
  Tužilová Natálie
  0:29,17
  2005
  Tužilová Natálie
  0:27,91
  2005
  Tužilová Natálie
  0:28,70
  2005
  Pažoutová Kristýna
  0:28,74
  1994
  Tužilová Natálie
  0:27,91
  2005 (2018)
  Pažoutová Kristýna
  0:28,74
  1994 (2009)
  Tondrová Veronika
  0:29,40
  2002 (2016)
  100 M
  Pažoutová Kristýna
  1:18,20
  1994
  Tužilová Natálie
  1:11,20
  2005
  Tužilová Natálie
  1:05,90
  2005
  Tužilová Natálie
  1:05,27
  2005
  Tužilová Natálie
  1:05,14
  2005
  Pažoutová Kristýna
  1:07,54
  1994
  Tužilová Natálie
  1:05,14
  2005 (2019)
  Pažoutová Kristýna
  1:05,95
  1994 (2010)
  Tondrová Veronika
  1:07,10
  2002 (2016)
  200 M
  Bažantová Petra
  3:38,10
  1983
  Pažoutová Kristýna
  2:45,40
  1994
  Tužilová Natálie
  2:37,14
  2005
  Tužilová Natálie
  2:33,60
  2005
  Šilhánová Lucie
  2:27,40
  1981
  Šilhánová Lucie
  2:30,64
  1981
  Šilhánová Lucie
  2:27,40
  1981 (1995)
  Tondrová Veronika
  2:30,50
  2002 (2016)
  Fialová Petra
  2:31,60
  1984 (1995)
  100 PZ
  Tužilová Natálie
  1:13,00
  2005
  Tužilová Natálie
  1:08,38
  2005
  Tužilová Natálie
  1:06,82
  2005
  Tužilová Natálie
  1:05,22
  2005
  Tužilová Natálie
  1:04,26
  2005
  Pažoutová Kristýna
  1:06,65
  1994
  Tužilová Natálie
  1:04,26
  2005 (2019)
  Fišerová Viktorie
  1:06,38
  2008 (2022)
  Pažoutová Kristýna
  1:06,65
  1994 (2009)
  200 PZ
  Tužilová Natálie
  2:43,50
  2005
  Tužilová Natálie
  2:34,65
  2005
  Tužilová Natálie
  2:26,89
  2005
  Tužilová Natálie
  2:24,15
  2005
  Fišerová Viktorie
  2:24,07
  2008
  Šilhánová Lucie
  2:27,01
  1981
  Fišerová Viktorie
  2:24,07
  2008 (2022)
  Tužilová Natálie
  2:24,15
  2005 (2018)
  Šilhánová Lucie
  2:24,60
  1981 (1997)
  400 PZ
  Šilhánová Lucie
  6:41,40
  1981
  Hartmannová Tereza
  5:44,90
  1983
  Tužilová Natálie
  5:20,56
  2005
  Pažoutová Kristýna
  5:17,60
  1994
  Šilhánová Lucie
  5:04,90
  1981
  Šilhánová Lucie
  5:08,65
  1981
  Šilhánová Lucie
  5:04,90
  1981 (1995)
  Tondrová Veronika
  5:09,55
  2002 (2016)
  Pažoutová Kristýna
  5:12,90
  1994 (2009)

 • Štafety

  Muži
  Trať Celkový čas 1. mezičas
  2. mezičas
  3. mezičas
  4. mezičas

  4 x 50 PZ

  1:49,36 (2022)
  Pekař David
  0:28,66
  2005
  Turek Jakub
  0:29,95
  2006
  Mittner Jakub
  0:26,11
  2005
  Hašlar Ondřej
  0:24,64
  2006

  4 x 50 VZ

  1:39,48 (2023)
  Turek Jakub
  0:25,22
  2006
  Verner David
  0:25,51
  2007
  Hašlar Ondřej
  0:24,52
  2007
  Mittner Jakub
  0:24,23
  2006

  4 x 100 PZ

  4:05,01 (2018)
  Jetel Jakub
  1:01,20
  2003
  Janovský Jiří
  1:06,65
  1988
  Dragoun Michal
  1:01,66
  1996
  Bucha Jan
  0:55,50
  1987

  4 x 100 VZ

  3:43,75 (2018)
  Hoferek Jan
  0:56,25
  1976
  Janovský Jiří
  0:56,06
  1988
  Jetel Jakub
  0:55,49
  2003
  Bucha Jan
  0:55,95
  1987

  4 x 200 VZ

  8:25,66 (2023)
  Hašlar Ondřej
  2:05,66
  2007
  Švásta Michael
  2:08,59
  2007
  Pekař David
  2:04,36
  2005
  Verner David
  2:07,05
  2007
  Ženy
  Trať Celkový čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas 4. mezičas

  4 x 50 PZ

  2:03,25 (2019)
  Tužilová Natálie
  0:29,43
  2005
  Stránská Natalie
  0:35,49
  2001
  Tancmanová Kateřina
  0:30,10
  2001
  Čanaky Kristýna
  0:28,23
  2003

  4 x 50 VZ

  1:52,00 (2022)
  Hartychová Vanessa
  0:29,50
  2008
  Holbová Markéta
  0:28,20
  2008
  Hradská Kateřina
  0:27,87
  2008
  Fišerová Viktorie
  0:26,43
  2008

  4 x 100 PZ

  4:34,05 (1996)
  Šilhánová Lucie
  1:08,50
  1981
  Šustrová Markéta
  1:08,50
  1979
  Fialová Petra
  1:08,50
  1984
  Světlíková Linda
  1:08,50
  1973

  4 x 100 VZ

  4:06,16 (2020)
  Šindlerová Simona
  1:04,23
  2006
  Čanaky Kristýna
  1:01,37
  2003
  Výmolová Tereza
  1:02,60
  2003
  Tužilová Natálie
  0:57,96
  2005

  4 x 200 VZ

  9:54,30 (1987)
  Černá Lenka
  2:28,50
  1975
  Hyková Martina
  2:28,50
  1971
  Francová Michaela
  2:28,50
  1971
  Světlíková Linda
  2:28,50
  1973
  MIX
  Trať Celkový čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas 4. mezičas

  4 x 50 PZ

  1:54,04 (2023)
  Máková Lada
  0:31,05
  2007
  Turek Jakub
  0:29,63
  2006
  Mittner Jakub
  0:25,87
  2006
  Šindlerová Simona
  0:27,49
  2006

  4 x 50 VZ

  1:47,55 (2023)
  Hašlar Ondřej
  0:24,61
  2007
  Mittner Jakub
  0:23,94
  2006
  Máková Lada
  0:29,14
  2007
  Šindlerová Simona
  0:27,27
  2006

  4 x 100 PZ

  4:31,08 (2021)
  Šindlerová Simona
  1:12,58
  2006
  Turek Jakub
  1:13,16
  2006
  Mittner Jakub
  1:03,76
  2006
  Fišerová Viktorie
  1:01,58
  2008

  4 x 100 VZ

  4:06,69 (2017)
  Pužmanová Tereza
  1:03,20
  2002
  Janovský Jiří
  0:58,92
  1988
  Výmolová Tereza
  1:05,31
  2003
  Hoferek Jan
  0:59,26
  1976

  4 x 200 VZ

  9:54,74 (2022)
  Pařízek Matěj
  2:21,51
  2001
  Janovský Jiří
  2:11,81
  1988
  Norková Lucie
  2:48,19
  1994
  Grulichová Blanka
  2:33,23
  1986

 • Top 20 VOLNÝ ZPŮSOB - muži

  50 VZ
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 0:20,16 Caeleb Dressel 1996
  Rekord ČR 0:21,63 Plevko Tomáš 1991
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 0:24,33 Vodička Radek 1987
  2 0:24,34 Mittner Jakub 2006
  3 0:24,50 Milda Vladimír 1975
  4 0:24,53 Hašlar Ondřej 2006
  5 0:24,61 Musil František 2010
  6 0:24,74 Černík Jan 1992
  7 0:24,90 Milda Jan 1981
  8 0:24,95 Brejcha Bruno 2006
  9 0:25,20 Bucha Jan 1987
  10 0:25,22 Turek Jakub 2006
  11 0:25,30 Velda Jakub 1989
  12 0:25,43 Verner David 2007
  13 0:25,59 Janovský Jiří 1988
  14 0:25,60 Hoferek Jan 1976
  15 0:25,66 Fišer Šimon 2003
  16 0:25,70 Cibulka Ondřej 1978
  17 0:25,71 Lhotka Michal 2000
  18 0:25,88 Komárek Štěpán 2008
  19 0:25,90 Benda Jan 1986
  20 0:25,90 Erben Roman 1991
  100 VZ
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 0:44,84 Kyle Chalmers 1998
  Rekord ČR 0:46,94 Verner Martin 1980
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 0:54,10 Milda Vladimír 1975
  2 0:54,40 Černík Jan 1992
  3 0:54,46 Mittner Jakub 2006
  4 0:54,49 Musil František 2010
  5 0:54,51 Vodička Radek 1987
  6 0:54,75 Brejcha Bruno 2006
  7 0:55,27 Hašlar Ondřej 2007
  8 0:55,63 Verner David 2007
  9 0:55,91 Pekař David 2005
  10 0:56,10 Cibulka Ondřej 1978
  11 0:56,25 Hoferek Jan 1976
  12 0:56,30 Milda Jan 1981
  13 0:56,30 Janovský Jiří 1988
  14 0:56,33 Fišer Šimon 2003
  15 0:56,45 Král Patrik 1994
  16 0:56,64 Turek Jakub 2006
  17 0:56,71 Bucha Jan 1987
  18 0:56,80 Kolman Václav 1984
  19 0:56,91 Lhotka Michal 2000
  20 0:57,10 Eliáš Ondřej 1981
  200 VZ
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 1:39,37 Paul Biedermann 1986
  Rekord ČR 1:43,54 Svoboda Květoslav 1982
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 1:53,65 Mittner Jakub 2006
  2 1:59,47 Černík Jan 1992
  3 1:59,57 Lhotka Michal 2000
  4 1:59,78 Verner David 2007
  5 2:00,50 Pekař David 2005
  6 2:00,65 Vodička Radek 1987
  7 2:01,83 Kolman Václav 1984
  8 2:02,30 Milda Vladimír 1975
  9 2:02,44 Bruno Brejcha 2006
  10 2:04,22 Komárek Štěpán 2008
  11 2:04,53 Jetel Jakub 2003
  12 2:04,70 Král Patrik 1994
  13 2:05,08 Benda Jan 1986
  14 2:05,23 Hašlar Ondřej 2007
  15 2:05,27 Cibulka Ondřej 1978
  16 2:05,27 Musil František 2010
  17 2:05,40 Janovský Jiří 1988
  18 2:05,83 Pekař Adam 2007
  19 2:06,60 Janovský Jiří 1964
  20 2:07,20 Hlinský Martin 1976
  400 VZ
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 3:32,25 Yannick Agnel 1992
  Rekord ČR 3:41,67 Micka Jan 1995
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 4:01,26 Mittner Jakub 2006
  2 4:08,82 Verner David 2007
  3 4:12,33 Lhotka Michal 2000
  4 4:14,67 Pekař David 2005
  5 4:16,19 Kolman Václav 1984
  6 4:19,36 Brejcha Bruno 2006
  7 4:24,10 Milda Vladimír 1975
  8 4:24,30 Černík Jan 1992
  9 4:25,50 Janovský Jiří 1988
  10 4:27,39 Pekař Adam 2007
  11 4:27,70 Hlinský Martin 1976
  12 4:28,56 Černý Jan 1997
  13 4:29,00 Vodička Radek 1987
  14 4:29,06 Jetel Jakub 2003
  15 4:30,22 Hašlar Ondřej 2007
  16 4:31,71 Cibulka Ondřej 1978
  17 4:32,20 Král Patrik 1994
  18 4:32,25 Čančík Daniel 2003
  19 4:33,37 Švásta Michael 2007
  20 4:34,12 Komárek Štěpán 2008
  800 VZ
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 7:23,42 Grant Hackett 1980
  Rekord ČR 7:33,23 Micka Jan 1995
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 8:25,24 Mittner Jakub 2006
  2 8:40,51 Verner David 2007
  3 8:48,32 Lhotka Michal 2000
  4 8:55,42 Pekař David 2005
  5 8:59,80 Kolman Václav 1984
  6 9:14,34 Janovský Jiří 1988
  7 9:19,86 Pekař Adam 2007
  8 9:20,14 Černý Jan 1997
  9 9:22,80 Černík Jan 1992
  10 9:27,30 Hašlar Ondřej 2007
  11 9:28,00 Milda Vladimír 1975
  12 9:29,91 Cibulka Ondřej 1978
  13 9:32,89 Brejcha Bruno 2006
  14 9:32,90 Komárek Štěpán 2008
  15 9:34,54 Švásta Michael 2007
  16 9:34,70 Dragoun Michal 1996
  17 9:38,42 Čančík Daniel 2003
  18 9:39,00 Mikulecký Jan 1980
  19 9:43,80 Král Patrik 1994
  20 9:44,00 Erben Roman 1991
  1500 VZ
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 14:06,88 Florian Wellbrock 1997
  Rekord ČR 14:24,88 Micka Jan 1995
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 16:37,15 Mittner Jakub 2006
  2 16:48,93 Verner David 2007
  3 16:59,00 Kolman Václav 1984
  4 17:00,65 Pekař David 2005
  5 17,17,21 Lhotka Michal 2000
  6 17:26,80 Milda Vladimír 1984
  7 17:36,82 Černý Jan 1997
  8 17:37,68 Pekař Adam 2007
  9 17:53,20 Černík Jan 1992
  10 18:00,50 Hlinský Martin 1975
  11 18:03,26 Hašlar Ondřej 2007
  12 18:07,00 Dragoun Michal 1996
  13 18:08,31 Švásta Michael 2007
  14 18:16,40 Mikulecký Jan 1980
  15 18:16,47 Brejcha Bruno 2006
  16 18:19,72 Cibulka Ondřej 1978
  17 18:20,25 Fišer Šimon 2003
  18 18:23,80 Král Patrik 1994
  19 18:24,95 Komárek Štěpán 2008
  20 18:25,00 Benda Jan 1986

 • Top 20 VOLNÝ ZPŮSOB - ženy

  50 VZ
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 0:22,93 Ranomi Kromowidjojo 1990
  Rekord ČR 0:24,09 Apostalon Anika 1995
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 0:26,39 Tužilová Natálie 2005
  2 0:26,55 Světlíková Linda 1973
  3 0:26,78 Pažoutová Kristýna 1994
  4 0:27,02 Tondrová Veronika 2002
  5 0:27,70 Fišerová Viktorie 2008
  6 0:27,76 Šindlerová Simona 2006
  7 0:27,86 Cibulková Lenka 1980
  8 0:27,91 Landová Adriana 2009
  9 0:28,20 Šilhánová Lucie 1981
  10 0:28,23 Čanaky Kristýna 2003
  11 0:28,32 Havelková Daniela 2007
  12 0:28,56 Tancmanová Kateřina 2001
  13 0:28,62 Hartmannová Tereza 1983
  14 0:28,66 Máková Lada 1981
  15 0:28,73 Hojsáková Klára 1994
  16 0:28,80 Prskavcová Martina 1979
  17 0:28,85 Hradská Kateřina 2002
  18 0:28,90 Pužmanová Tereza 2002
  19 0:28,94 Šustrová Markéta 1979
  20 0:28,98 Mazalová Miluše 1982
  100VZ
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 0:50,25 Cate Campbell 1992
  Rekord ČR 0:51,71 Seemanová Barbora 2000
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 0:57,08 Pažoutová Kristýna 1994
  2 0:57,44 Tužilová Natálie 2005
  3 0:57,52 Tondrová Veronika 2002
  4 0:58,50 Světlíková Linda 1973
  5 0:59,35 Fišerová Viktorie 2008
  6 0:59,59 Šindlerová Simona 2006
  7 1:00,00 Cibulková Lenka 1980
  8 1:00,19 Černíková Kateřina 1990
  9 1:00,40 Čanaky Kristýna 2003
  10 1:00,92 Šilhánová Lucie 1981
  11 1:01,22 Havelková Daniela 1992
  12 1:01,22 Landová Adriana 2009
  13 1:01,37 Pužmanová Tereza 2002
  14 1:01,54 Nováková Martina 1992
  15 1:01,60 Hartmannová Tereza 1983
  16 1:01,70 Hojsáková Jolana 1997
  17 1:02,53 Hojsáková Klára 1994
  18 1:02,60 Francová Michaela 1971
  19 1:02,60 Mazalová Miluše 1982
  20 1:02,74 Sedláčková Aneta 2012
  200VZ
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 1:50,31 Siobhan Haughey 1997
  Rekord ČR 1:53,23 Seemanová Barbora 2000
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 2:03,53 Pažoutová Kristýna 1994
  2 2:03,90 Tondrová Veronika 2002
  3 2:06,43 Černíková Kateřina 1990
  4 2:06,76 Tužilová Natálie 2005
  5 2:07,91 Nováková Martina 1992
  6 2:08,70 Světlíková Linda 1973
  7 2:08,81 Cibulková Lenka 1980
  8 2:11,53 Hojsáková Jolana 1997
  9 2:11,59 Šilhánová Lucie 1981
  10 2:13,09 Šindlerová Simona 2006
  11 2:13,18 Hartmannová Tereza 1983
  12 2:13,64 Grulichová Blanka 1986
  13 2:14,20 Pužmanová Tereza 2002
  14 2:14,30 Fišerová Viktorie 2008
  15 2:14,60 Francová Michaela 1971
  16 2:14,64 Hradská Kateřina 2008
  17 2:15,25 Maršíková Karolína 2005
  18 2:15,33 Landová Adriana 2009
  19 2:15,80 Stránská Valerie 1999
  20 2:15,88 Výmolová Tereza 2003
  400VZ
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 3:53,92 Ariarne Titmus 2000
  Rekord ČR 4:02,09 Seemanová Barbora 2000
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 4:19,22 Černíková Kateřina 1990
  2 4:24,82 Tondrová Veronika 2002
  3 4:26,20 Nováková Martina 1992
  4 4:34,34 Cibulková Lenka 1980
  5 4:34,90 Pažoutová Kristýna 1994
  6 4:35,09 Šilhánová Lucie 1981
  7 4:38,69 Hojsáková Jolana 1997
  8 4:39,12 Hartmannová Tereza 1983
  9 4:39,64 Světlíková Linda 1973
  10 4:40,80 Grulichová Blanka 1986
  11 4:41,00 Francová Michaela 1971
  12 4:41,04 Šindlerová Simona 2006
  13 4:43,08 Fišerová Viktorie 2008
  14 4:43,30 Mazalová Miluše 1982
  15 4:44,94 Tužilová Natálie 2005
  16 4:46,27 Hradská Kateřina 2002
  17 4:46,36 Maršíková Karolína 2005
  18 4:46,55 Pužmanová Tereza 2002
  19 4:48,06 Bažantová Petra 1983
  20 4:49,20 Marušková Karolína 1990
  800VZ
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 7:59,34 Mireia Belmonte García 1990
  Rekord ČR 8:27,52 Seemanová Barbora 2000
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 8:45,22 Černíková Kateřina 1990
  2 9:12,04 Nováková Martina 1992
  3 9:14,90 Tondrová Veronika 2002
  4 9:26,20 Šilhánová Lucie 1981
  5 9:38,70 Cibulková Lenka 1980
  6 9:38,70 Hartmannová Tereza 1983
  7 9:39,54 Grulichová Blanka 1986
  8 9:41,69 Tužilová Natálie 2005
  9 9:42,30 Světlíková Linda 1973
  10 9:43,40 Pažoutová Kristýna 1994
  11 9:43,90 Francová Michaela 1971
  12 9:46,39 Šindlerová Simona 2006
  13 9:46,50 Hojsáková Jolana 1997
  14 9:48,49 Maršíková Karolína 2005
  15 9:50,24 Čanaky Kristýna 2003
  16 9:52,05 Fišerová Viktorie 2008
  17 9:52,80 Křivanová Pavla 1996
  18 9:56,19 Bažantová Petra 1983
  19 9:57,95 Hradská Kateřina 2008
  20 9:58,00 Pužmanová Tereza 2002
  1500 VZ
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 15:19,71 Mireia Belmonte García 1990
  Rekord ČR 16:08,08 Elhenická Martina 1993
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 17:03,63 Černíková Kateřina 1990
  2 17:30,79 Nováková Martina 1992
  3 18:08,43 Tondrová Veronika 2002
  4 18:22,26 Šilhánová Lucie 1981
  5 19:13,89 Fišerová Viktorie 2008
  6 19:23,17 Cibulková Lenka 1980
  7 19:24,30 Hojsáková Jolana 1997
  8 19:31,38 Flodrmanová Eliška 2007
  9 19:31,71 Hradská Kateřina 2008
  10 19:35,18 Nováková Iveta 1991
  11 19:36,98 Hartychová Vanessa 2008
  12 19:45,91 Křivanová Pavla 1996
  13 20:03,99 Prskavcová Martina 1979
  14 20:09,15 Nováková Alžběta 2004
  15 20:16,00 Stránská Valerie 1999
  16 20:27,30 Šoutová Tereza 1997
  17 20:31,17 Grulichová Blanka 1986
  18 20:34,00 Tellárová Dita 1994
  19 20:59,60 Hojsáková Klára 1994
  20 21:41,10 Zemanová Petra 1998

 • Top 20 ZNAK - muži

  50 Z
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 0:22,22 Florent Manaudou 1990
  Rekord ČR 0:23,21 Knedla Miroslav 2005
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 0:28,01 Černík Jan 1992
  2 0:28,04 Mittner Jakub 2006
  3 0:28,66 Pekař David 2005
  4 0:28,73 Turek Jakub 2006
  5 0:28,74 Hašlar Ondřej 2007
  6 0:28,80 Vodička Radek 1987
  7 0:28,81 Jetel Jakub 2003
  8 0:28,82 Švásta Michael 2007
  9 0:28,95 Dragoun Michal 1996
  10 0:28,96 Janovský Jiří 1988
  11 0:29,00 Král Patrik 1994
  12 0:29,07 Komárek Štěpán 2008
  13 0:29,49 Pekař Adam 2007
  14 0:29,60 Musil František 2010
  15 0:29,83 Fišer Šimon 2003
  16 0:30,11 Pařízek Matěj 2001
  17 0:30,38 Cibulka Ondřej 1978
  18 0:30,50 Benda Jan 1986
  19 0:30,60 Erben Roman 1991
  20 0:30,78 Bucha Jan 1987
  100 Z
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 0:48,33 Coleman Stewart 1998
  Rekord ČR 0:50,59 Franta Tomáš 1998
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 1:00,05 Mittner Jakub 2006
  2 1:00,12 Černík Jan 1992
  3 1:00,55 Jetel Jakub 2003
  4 1:00,80 Král Patrik 1994
  5 1:00,88 Vodička Radek 1987
  6 1:00,89 Musil František 2010
  7 1:01,42 Švásta Michael 2007
  8 1:01,78 Komárek Štěpán 2008
  9 1:02,28 Janovský Jiří 1988
  10 1:02,73 Dragoun Michal 1996
  11 1:02,82 Pekař David 2005
  12 1:03,79 Turek Jakub 2006
  13 1:03,82 Hašlar Ondřej 2007
  14 1:03,90 Pařízek Matěj 2001
  15 1:04,30 Cibulka Ondřej 1978
  16 1:05,28 Fišer Šimon 2003
  17 1:05,32 Benda Jan 1986
  18 1:05,65 Pekař Adam 2007
  19 1:05,75 Čančík Daniel 2003
  20 1:06,00 Sládek Jan 1991
  200 Z
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 1:45,63 Mitch Larkin 1993
  Rekord ČR 1:49,93 Čejka Jan 2001
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 2:06,78 Mittner Jakub 2006
  2 2:09,70 Vodička Radek 1987
  3 2:10,72 Král Patrik 1994
  4 2:12,03 Musil František 2010
  5 2:12,70 Černík Jan 1992
  6 2:13,36 Jetel Jakub 2003
  7 2:13,83 Pekař David 2003
  8 2:14,63 Švásta Michael 2007
  9 2:16,52 Janovský Jiří 1988
  10 2:17,54 Dragoun Michal 1996
  11 2:18,02 Kolman Václav 1984
  12 2:18,22 Pařízek Matěj 2001
  13 2:18,33 Pekař Adam 2007
  14 2:20,50 Sládek Jan 1991
  15 2:21,37 Verner David 2007
  16 2:22,02 Čančík Daniel 2003
  17 2:22,40 Grulich Miroslav 1988
  18 2:22,94 Benda Jan 1986
  19 2:24,70 Hlinský Martin 1976
  20 2:25,27 Turek Jakub 2006

 • Top 20 ZNAK - ženy

  50Z
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 0:25,27 Margaret MacNeil 2000
  Rekord ČR 0:26,22 Kubová Simona 1991
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 0:29,00 Tužilová Natálie 2005
  2 0:30,91 Šilhánová Lucie 1981
  3 0:31,04 Máková Lada 2007
  4 0:31,38 Výmolová Tereza 2003
  5 0:31,42 Cibulková Lenka 1980
  6 0:31,82 Šindlerová Simona 2006
  7 0:32,11 Tužilová Markéta 2002
  8 0:32,18 Maršíková Karolína 2005
  9 0:32,24 Landová Adriana 2009
  10 0:32,25 Pužmanová Tereza 2002
  11 0:32,29 Čanaky Kristýna 2003
  12 0:32,30 Pažoutová Kristýna 1994
  13 0:32,70 Tůmová Olívie Kateřina 2009
  14 0:32,47 Fišerová Viktorie 2008
  15 0:32,70 Stránská Valerie 1999
  16 0:32,70 Tancmanová Kateřina 2001
  17 0:32,80 Pravdová Michaela 1987
  18 0:32,82 Fialová Petra 1984
  19 0:32,93 Tondrová Veronika 2002
  20 0:33,56 Flodrmanová Eliška 2007
  100Z
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 0:54,89 Minna Atherton 2000
  Rekord ČR 0:56,28 Baumrtová Simona 1991
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 1:02,92 Tužilová Natálie 2005
  2 1:04,63 Šilhánová Lucie 1981
  3 1:06,16 Fišerová Viktorie 2008
  4 1:06,60 Cibulková Lenka 1980
  5 1:07,32 Výmolová Tereza 2003
  6 1:07,57 Maršíková Karolína 2005
  7 1:07,77 Pažoutová Kristýna 1994
  8 1:08,11 Tužilová Markéta 2002
  9 1:08,12 Máková Lada 2007
  10 1:08,14 Šindlerová Simona 2006
  11 1:08,20 Fialová Petra 1984
  12 1:09,18 Olívie Kateřina Tůmová 2009
  13 1:09,50 Stránská Valerie 1999
  14 1:09,55 Hartmannová Tereza 1983
  15 1:09,73 Tondrová Veronika 2002
  16 1:09,85 Tancmanová Kateřina 2002
  17 1:09,87 Pužmanová Tereza 2002
  18 1:10,00 Hojsáková Jolana 1997
  19 1:10,05 Čanaky Kristýna 2003
  20 1:10,46 Landová Adriana 2009
  200Z
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 1:58,94 Kaylee McKeown 2001
  Rekord ČR 2:03,06 Baumrtová Simona 1991
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 2:14,93 Šilhánová Lucie 1981
  2 2:19,38 Tužilová Natálie 2005
  3 2:23,09 Cibulková Lenka 1980
  4 2:23,50 Tondrová Veronika 2002
  5 2:26,54 Pažoutová Kristýna 1994
  6 2:27,20 Fišerová Viktorie 2008
  7 2:28,08 Hartmannová Tereza 1983
  8 2:28,21 Tužilová Markéta 2002
  9 2:28,40 Fialová Petra 1984
  10 2:28,46 Maršíková Karolína 2005
  11 2:28,57 Máková Lada 2007
  12 2:29,53 Šindlerová Simona 2006
  13 2:29,55 Výmolová Tereza 2003
  14 2:29,71 Nováková Iveta 1991
  15 2:30,88 Čanaky Kristýna 2003
  16 2:31,20 Hojsáková Jolana 1997
  17 2:31,32 Flodrmanová Eliška 2007
  18 2:31,42 Olívie Kateřina Tůmová 2009
  19 2:31,73 Tancmanová Kateřina 2001
  20 2:32,21 Stránská Valerie 1999

 • Top 20 PRSA - muži

  50P
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 0:24,95 Emre Sakci 1997
  Rekord ČR 0:26,83 Bartůněk Petr 1991
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 0:29,51 Turek Jakub 2006
  2 0:30,21 Hašlar Ondřej 2006
  3 0:30,47 Janovský Jiří 1988
  4 0:31,78 Musil František 2010
  5 0:31,90 Stránský Leo 1968
  6 0:32,01 Eliáš Ondřej 1981
  7 0:32,47 Štěpánek František 2008
  8 0:32,51 Redlich Michal 2009
  9 0:32,90 Stanislav Petr 1960
  10 0:33,09 Pařízek Matěj 2001
  11 0:33,20 Černík Jan 1992
  12 0:33,40 Lechner Jakub 1986
  13 0:35,65 Nýdrle Filip 2003
  14 0:33,70 Hejl Stanislav 1986
  15 0:33,76 Sládek Jan 1991
  16 0:33,95 Bucha Jan 1987
  17 0:33,98 Lhotka Michal 2000
  18 0:34,10 Pokorný Martin 1978
  19 0:34,40 Benda Jan 1986
  20 0:34,70 Vodička Radek 1987
  100P
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 0:55,61 Ilya Shymanovich 1994
  Rekord ČR 0:57,59 Zábojník Matěj 2000
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 1:05,20 Turek Jakub 2006
  2 1:11,26 Hašlar Ondřej 2007
  3 1:06,72 Janovský Jiří 1988
  4 1:07,97 Musil František 2001
  5 1:09,82 Redlich Michal 2009
  6 1:09,83 Stránský Leo 1968
  7 1:10,90 Eliáš Ondřej 1981
  8 1:11,73 Štěpánek František 2008
  9 1:12,20 Stanislav Petr 1960
  10 1:12,99 Nýdrle Filip 2005
  11 1:13,13 Pařízek Matěj 2001
  12 1:13,20 Lhotka Michal 2001
  13 1:14,10 Gottwald Jiří 1975
  14 1:14,61 Švásta Michael 2007
  15 1:15,00 Hejl Stanislav 1986
  16 1:15,20 Klein Zdeněk 1965
  17 1:15,26 Pleskot Jiří 1981
  18 1:15,30 Pokorný Martin 1978
  19 1:15,40 Lechner Jakub 1986
  20 1:15,80 Benda Jan 1986
  20 1:16,43 Černík Jan 1991
  200P
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 2:00,16 Kirill Prigoda 1995
  Rekord ČR 2:04,67 Zábojník Matěj 2000
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 2:25,64 Janovský Jiří 1988
  2 2:27,13 Turek Jakub 2006
  3 2:32,00 Stránský Leo 1968
  4 2:35,05 Redlich Michal 2009
  5 2:36,89 Lhotka Michal 2000
  6 2:37,32 Hašlar Ondřej 2006
  7 2:37,44 Štěpánek František 2008
  8 2:39,82 Eliáš Ondřej 1981
  9 2:40,38 Nýdrle Filip 2005
  10 2:41,51 Pařízek Matěj 2001
  11 2:42,50 Stanislav Petr 1960
  12 2:42,68 Švásta Michael 2007
  13 2:43,00 Hejl Stanislav 1986
  14 2:43,30 Sládek Jan 1991
  15 2:43,60 Gottwald Jiří 1975
  16 2:44,50 Pleskot Jiří 1981
  17 2:45,00 Klein Zdeněk 1965
  18 2:45,91 Musil František 2010
  19 2:47,02 Lechner Jakub 1986
  20 2:48,18 Štípek Šimon 2008

 • Top 20 PRSA - ženy

  50P
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 0:28,56 Alia Atkinson 1988
  Rekord ČR 0:30,00 Chocová Petra 1986
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 0:34,08 Fišerová Viktorie 2008
  2 0:34,15 Stránská Natálie 2001
  3 0:34,33 Čanaky Kristýna 2003
  4 0:35,02 Tužilová Natálie 2005
  5 0:35,66 Horáková Sára 2010
  6 0:35,70 Pravdová Michaela 1987
  7 0:35,78 Bažantová Petra 1983
  8 0:35,80 Hojsáková Klára 1994
  9 0:35,90 Mazalová Miluše 1982
  10 0:36,00 Mouchová Markéta 1986
  11 0:36,07 Světlíková Linda 1973
  12 0:36,20 Tužilová Markéta 2002
  13 0:36,37 Bolková Adéla 2000
  14 0:36,84 Šťepánková Natálie 2010
  15 0:36,84 Nováková Alžběta 2004
  16 0:36,92 Šindlerová Simona 2006
  17 0:37,34 Nováková Martina 1992
  18 0:37,40 Šustrová Markéta 1979
  19 0:38,01 Tondrová Veronika 2002
  20 0:38,03 Havelková Daniela 2007
  100P
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 1:02,36 Rūta Meilutytė 1997
  Rekord ČR 1:05,50 Chocová Petra 1986
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 1:13,39 Fišerová Viktorie 2008
  2 1:14,15 Tužilová Natálie 2005
  3 1:15,05 Mazalová Miluše 1982
  4 1:15,60 Stránská Natálie 2001
  5 1:15,77 Čanaky Kristýna 2003
  6 1:16,60 Tužilová Markéta 2002
  7 1:16,62 Horáková Sára 2010
  8 1:16,80 Tondrová Veronika 2002
  9 1:17,21 Bažantová Petra 1983
  10 1:17,67 Hojsáková Klára 1994
  11 1:17,80 Šustrová Markéta 1979
  12 1:18,00 Pravdová Michaela 1987
  13 1:18,22 Nováková Alžběta 2004
  14 1:18,40 Mouchová Markéta 1986
  15 1:18,80 Světlíková Linda 1973
  16 1:19,53 Bolková Adéla 2000
  17 1:19,59 Nováková Martina 1992
  18 1:19,70 Šimáňová Lenka 1980
  19 1:20,02 Hartmannová Tereza 1983
  20 1:20,30 Hojsáková Jolana 1997
  200P
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 2:14,57 Rebecca Soni 1987
  Rekord ČR 2:19,88 Horská Kristýna 1997
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 2:39,75 Mazalová Miluše 1982
  2 2:42,33 Bažantová Petra 1983
  3 2:43,20 Tužilová Markéta 2002
  4 2:44,79 Fišerová Viktorie 2008
  5 2:45,17 Nováková Martina 1992
  6 2:45,57 Nováková Alžběta 2004
  7 2:45,90 Tužilová Natálie 2005
  8 2:47,00 Mouchová Markéta 1986
  9 2:49,10 Stránská Natálie 2001
  10 2:49,48 Hojsáková Klára 1994
  11 2:49,63 Šustrová Markéta 1979
  12 2:49,82 Čanaky Kristýna 2003
  13 2:50,36 Pravdová Michaela 1987
  14 2:50,53 Hartmannová Tereza 1983
  15 2:51,66 Šimáňová Lenka 1980
  16 2:52,66 Žáková Kristýna 1997
  17 2:52,78 Horáková Sára 2010
  18 2:54,59 Bolková Adéla 2000
  19 2:54,90 Antošová Michaela 1970
  20 2:55,20 Hojsáková Jolana 1997

 • Top 20 MOTÝL - muži

  50 M
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 0:21,75 Nicholas Santos 1980
  Rekord ČR 0:22,81 Rubáček Michal 1986
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 0:26,12 Janovský Jiří 1988
  2 0:26,90 Černík Jan 1992
  3 0:27,00 Mittner Jakub 2006
  4 0:27,15 Hašlar Ondřej 2007
  5 0:27,29 Fišer Šimon 2003
  6 0:27,30 Vodička Radek 1987
  7 0:27,30 Turek Jakub 2006
  8 0:27,88 Bruno Brejcha 2006
  9 0:28,51 Verner David 2007
  10 0:27,51 Pařízek Matěj 2001
  11 0:27,93 Pekař David 2005
  12 0:28,10 Černý Jan 1997
  13 0:28,20 Feller Petr 1969
  14 0:28,27 Lhotka Michal 2000
  15 0:28,32 Jetel Jakub 2003
  16 0:28,45 Král Patrik 1994
  17 0:28,60 Velda Jakub 1989
  18 0:28,70 Kolman Václav 1984
  19 0:28,76 Šitera Radek 1985
  20 0:28,80 Milda Vladimír 1975
  100 M
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 0:47,78 Caeleb Dressel 1996
  Rekord ČR 0:50,46 Šefl Jan 1990
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 0:59,80 Mittner Jakub 2006
  2 1:00,28 Verner David 2007
  3 1:00,32 Hašlar Ondřej 2007
  4 1:00,59 Černík Jan 1992
  5 1:01,06 Pařízek Matěj 2001
  6 1:01,14 Pekař David 2005
  7 1:01,50 Brejcha Bruno 2006
  8 1:01,73 Černý Jan 1997
  9 1:01,75 Janovský Jiří 1988
  10 1:01,91 Lhotka Michal 2000
  11 1:02,00 Feller Petr 1969
  12 1:02,36 Dragoun Michal 1996
  13 1:02,43 Jetel Jakub 2003
  14 1:02,46 Fišer Šimon 2003
  15 1:02,70 Vodička Radek 1987
  16 1:02,82 Turek Jakub 2006
  17 1:03,15 Komárek Štěpán 2008
  18 1:03,30 Hlinský Martin 1976
  19 1:03,68 Král Patrik 1994
  20 1:04,30 Cibulka Ondřej 1978
  200M
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 1:48,24 Daiya Seto 1994
  Rekord ČR 1:52,69 Gemov Ondřej 1999
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 2:10,88 Verner David 2007
  2 2:11,45 Mittner Jakub 2006
  3 2:16,03 Lhotka Michal 2000
  4 2:16,13 Černý Jan 1997
  5 2:17,87 Janovský Jiří 1988
  6 2:19,30 Černík Jan 1992
  7 2:19,69 Kolman Václav 1984
  8 2:19,92 Hašlar Ondřej 2007
  9 2:21,40 Feller Petr 1969
  10 2:21,58 Dragoun Michal 1996
  11 2:22,91 Komárek Štěpán 2008
  12 2:26,09 Brejcha Bruno 2006
  13 2:28,07 Bednář Michal 2005
  14 2:28,35 Pekař David 2005
  15 2:28,50 Muzikant Jan 1987
  16 2:29,20 Stejskal Aleš 1989
  17 2:29,65 Pekař Adam 2007
  18 2:31,54 Pařízek Matěj 2001
  19 2:31,58 Blažek Adam 2008
  20 2:32,60 Cibulka Ondřej 1978

 • Top 20 MOTÝL - ženy

  50M
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 0:24,38 Therese Alshammar 1977
  Rekord ČR 0:26,09 Svěcená Lucie 1997
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 0:27,91 Tužilová Natálie 2005
  2 0:28,74 Pažoutová Kristýna 1994
  3 0:29,40 Tondrová Veronika 2002
  4 0:30,27 Tancmanová Kateřina 2001
  5 0:30,55 Mazalová Miluše 1982
  6 0:30,84 Fišerová Viktorie 2008
  7 0:31,00 Světlíková Linda 1973
  8 0:31,08 Hojsáková Klára 1994
  9 0:31,10 Landová Adriana 2009
  10 0:31,30 Čanaky Kristýna 2003
  11 0:31,37 Nováková Alžběta 2004
  12 0:31,56 Hojsáková Jolana 1997
  13 0:31,57 Zemanová Petra 1998
  14 0:31,67 Šilhánová Lucie 1981
  15 0:31,80 Pužmanová Tereza 2002
  16 0:31,82 Cibulková Lenka 1980
  17 0:31,94 Tužilová Markéta 2002
  18 0:32,00 Stránská Valerie 1999
  19 0:32,03 Mouchová Markéta 1987
  20 0:32,05 Marušková Karolína 1990
  100M
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 0:54,59 Kelsi Dahlia 1994
  Rekord ČR 0:57,76 Svěcená Lucie 1997
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 1:05,14 Tužilová Natálie 2005
  2 1:05,95 Pažoutová Kristýna 1994
  3 1:07,10 Tondrová Veronika 2002
  4 1:07,71 Mazalová Miluše 1982
  5 1:07,87 Hojsáková Jolana 1997
  6 1:08,00 Fialová Petra 1984
  7 1:08,30 Šilhánová Lucie 1981
  8 1:09,01 Fišerová Viktorie 2008
  9 1:09,06 Hojsáková Klára 1994
  10 1:09,97 Tužilová Markéta 2002
  11 1:10,08 Müllerová Lucie 1992
  12 1:10,60 Marušková Karolína 1990
  13 1:10,70 Černíková Kateřina 1990
  14 1:10,80 Grulichová Blanka 1986
  15 1:10,90 Francová Michaela 1971
  16 1:11,15 Pužmanová Tereza 2002
  17 1:11,35 Sedláčková Aneta 2011
  18 1:11,50 Bílková Martina 1966
  19 1:11,54 Zemanová Petra 1998
  20 1:11,99 Šindlerová Simona 2006
  200M
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 1:59,61 Mireia Belmonte Garcia 1990
  Rekord ČR 2:09,46 Seemanová Barbora 2000
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 2:27,40 Šilhánová Lucie 1981
  2 2:30,50 Tondrová Veronika 2002
  3 2:31,60 Fialová Petra 1984
  4 2:33,60 Tužilová Natálie 2005
  5 2:34,92 Mazalová Miluše 1982
  6 2:35,66 Černíková Kateřina 1990
  7 2:35,70 Pažoutová Kristýna 1994
  8 2:36,80 Grulichová Blanka 1986
  9 2:38,20 Bílková Martina 1966
  10 2:38,70 Francová Michaela 1971
  11 2:39,20 Hojsáková Jolana 1997
  12 2:40,02 Šindlerová Simona 2006
  13 2:41,92 Pužmanová Tereza 2002
  14 2:42,90 Tužilová Markéta 2002
  15 2:43,05 Mařanová Barbora 1986
  16 2:44,07 Müllerová Lucie 1992
  17 2:44,60 Nováková Iveta 1991
  18 2:44,85 Fišerová Viktorie 2003
  19 2:44,91 Šímová Karolína 2003
  20 2:45,20 Beránková Edita 1969

 • Top 20 POLOHOVÝ ZÁVOD - muži

  100PZ
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 0:49,28 Caeleb Dressel 1996
  Rekord ČR 0:52,49 Knedla Miroslav 2005
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 1:00,30 Janovský Jiří 1988
  2 1:01,04 Hašlar Ondřej 2007
  3 1:01,30 Musil František 2010
  4 1:01,39 Turek Jakub 2006
  5 1:02,90 Černík Jan 1992
  6 1:03,31 Mittner Jakub 2006
  7 1:03,90 Vodička Radek 1987
  8 1:03,99 Švásta Michael 2007
  9 1:04,02 Dragoun Michal 1996
  10 1:04,13 Fišer Šimon 2003
  11 1:04,70 Benda Jan 1986
  12 1:04,80 Král Patrik 1994
  13 1:04,90 Lhotka Michal 2000
  14 1:04,97 Komárek Štěpán 2008
  15 1:05,03 Pekař David 2005
  16 1:05,09 Pekař Adam 2007
  17 1:05,65 Redlich Michal 2009
  18 1:05,68 Verner David 2007
  19 1:05,82 Pařízek Matěj 2001
  20 1:05,83 Štěpánek František 2008
  200 PZ
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 1:49,63 Ryan Lochte 1984
  Rekord ČR 1:56,27 Knedla Miroslav 2005
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 2:12,86 Janovský Jiří 1988
  2 2:13,30 Mittner Jakub 2006
  3 2:15,00 Černík Jan 1992
  4 2:15,19 Hašlar Ondřej 2006
  5 2:17,85 Turek Jakub 2006
  6 2:18,41 Vodička Radek 1987
  7 2:18,51 Lhotka Michal 2000
  8 2:19,23 Pekař David 2005
  9 2:19,35 Verner David 2007
  10 2:20,44 Švásta Michael 2007
  11 2:20,51 Dragoun Michal 1996
  12 2:20,91 Kolman Václav 1984
  13 2:21,30 Král Patrik 1994
  14 2:23,43 Musil František 2010
  15 2:22,91 Pařízek Matěj 2001
  16 2:23,92 Štěpánek František 2008
  17 2:24,00 Milda Vladimír 1975
  18 2:24,30 Cibulka Ondřej 1978
  19 2:24,44 Čančík Daniel 2003
  20 2:24,62 Pekař Adam 2007
  400 PZ
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 3:54,81 Daiya Seto 1994
  Rekord ČR 4:08,78 Janeček Pavel 1994
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 4:41,01 Mittner Jakub 2006
  2 4:46,42 Janovský Jiří 1988
  3 4:48,87 Pekař David 2005
  4 4:52,24 Lhotka Michal 2000
  5 4:57,88 Kolman Václav 1984
  6 4:58,40 Švásta Michael 2007
  7 4:59,11 Hašlar Ondřej 2006
  8 5:00,72 Verner David 2007
  9 5:00,80 Dragoun Michal 1996
  10 5:02,60 Vodička Radek 1987
  11 5:07,10 Černík Jan 1992
  12 5:07,64 Pekař Adam 2007
  13 5:08,28 Černý Jan 1997
  14 5:08,95 Čančík Daniel 2003
  15 5:09,94 Štěpánek František 2008
  16 5:09,97 Brejcha Bruno 2006
  17 5:11,08 Pařízek Matěj 2001
  18 5:11,33 Komárek Štěpán 2008
  19 5:13,40 Milda Vladimír 1975
  20 5:14,15 Redlich Michal 2009

 • Top 20 POLOHOVÝ ZÁVOD - ženy

  100PZ
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 0:56,51 Katinka Hosszú 1989
  Rekord ČR 0:59,82 Baumrtová Simona 1991
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 1:04,26 Tužilová Natálie 2005
  2 1:06,38 Fišerová Viktorie 2008
  3 1:06,65 Pažoutová Kristýna 1994
  4 1:08,24 Čanaky Kristýna 2003
  5 1:08,70 Tondrová Veronika 2002
  6 1:08,71 Mazalová Miluše 1982
  7 1:08,80 Světlíková Linda 1973
  8 1:08,83 Tužilová Markéta 2002
  9 1:08,98 Šilhánová Lucie 1981
  10 1:09,91 Hojsáková Klára 1994
  11 1:10,12 Šindlerová Simona 2006
  12 1:10,52 Nováková Alžběta 2004
  13 1:10,69 Výmolová Tereza 2003
  14 1:11,10 Horáková Sára 2010
  15 1:11,72 Landová Adriana 2009
  16 1:11,83 Bažantová Petra 1983
  17 1:11,90 Stránská Valerie 1999
  18 1:11,93 Tancmanová Kateřina 2001
  19 1:12,00 Fialová Petra 1978
  20 1:12,00 Hojsáková Jolana 1997
  200PZ
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 2:01,86 Katinka Hosszú 1989
  Rekord ČR 2:08,61 Baumrtová Simona 1991
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 2:24,07 Fišerová Viktorie 2008
  2 2:24,15 Tužilová Natálie 2005
  3 2:24,60 Šilhánová Lucie 1981
  4 2:27,00 Tondrová Veronika 2002
  5 2:27,07 Hojsáková Klára 1994
  6 2:27,30 Mazalová Miluše 1982
  7 2:27,78 Čanaky Kristýna 2003
  8 2:27,89 Hojsáková Jolana 1997
  9 2:28,17 Bažantová Petra 1983
  10 2:28,35 Tužilová Markéta 2002
  11 2:28,75 Pažoutová Kristýna 1994
  12 2:29,00 Světlíková Linda 1973
  13 2:31,22 Nováková Alžběta 2004
  14 2:31,80 Hartmannová Tereza 1983
  15 2:32,79 Šindlerová Simona 2006
  16 2:33,30 Cibulková Lenka 1980
  17 2:33,51 Nováková Martina 1992
  18 2:33,53 Černíková Kateřina 1990
  19 2:34,17 Výmolová Tereza 2003
  20 2:34,30 Horáková Sára 2010
  400PZ
  Rekord Čas Jméno Ročník
  Světový rekord 4:18,94 Mireia Belmonte Garcia 1990
  Rekord ČR 4:28,21 Závadová Barbora 1993
  Pořadí Čas Jméno Ročník
  1 5:04,90 Šilhánová Lucie 1981
  2 5:09,55 Tondrová Veronika 2002
  3 5:12,90 Pažoutová Kristýna 1994
  4 5:13,78 Mazalová Miluše 1982
  5 5:14,06 Bažantová Petra 1983
  6 5:14,82 Černíková Kateřina 1990
  7 5:17,63 Tužilová Markéta 2002
  8 5:19,00 Fišerová Viktorie 2008
  9 5:20,09 Tužilová Natálie 2005
  10 5:21,10 Hojsáková Jolana 1997
  11 5:21,60 Fialová Petra 1978
  12 5:25,20 Světlíková Linda 1973
  13 5:25,83 Nováková Alžběta 2002
  14 5:27,10 Hojsáková Klára 1994
  15 5:27,54 Hartmannová Tereza 1983
  16 5:28,06 Šindlerová Simona 2006
  17 5:29,99 Čanaky Kristýna 2003
  18 5:30,00 Cibulková Lenka 1980
  19 5:30,80 Nováková Iveta 1991
  20 5:32,57 Mouchová Markéta 1986