Oddílové příspěvky

Příspěvky se platí vždy na období 5 měsíců a to od Září do Ledna a následně od Února do Června. Příspěvky na období 1. 2. 2023 až 1. 9. 2023 musí být zaslány na účet 1336363002/5500 nejdříve 20.2.2023, až budou rozdělena družstva a nejpozději do 20. 3. 2023. Variabilní symbol je 25 , do poznámky připište jméno a příjmení plavce / tým, za kterého jsou hrazeny. Aktuální rozdělení plavců do jednotlivých družstev naleznete zde: rozdělení plavců do družstev. Slevy na příspěvky platí pro medailisty MČR a Pohárů ČR a to - za individuální medaili sleva 1000kč,- a za medaili ze štafety 500kč,-, slevy nelze kombinovat ani při více medailích. Za nedodržení termínu splatnosti bude vyžadována částka 500 Kč, která bude využita pro nadrámcové aktivity plavců. V případě žádosti o vydání potvrzení o zaplacení členského příspěvku, většinou využívané pro pojišťovny, kontaktuje napřímo sekretariát TJ Auto Škoda na emailové adrese: sekretariat@tjasmb.cz, který Vám příslušné potvrzení vydá/zašle elektronicky. V případě žádosti o vydání potvrzení o členství/činnosti v oddíle, většinou využívané pro přihlášky na školy, kontaktuje napřímo paní Romanu Kubrtovou na emailové adrese romanakubrt@volny.cz, která Vám příslušné potvrzení vydá/zašle elektronicky.


4 000 Kč za půl roku Nábor - tým C

Z příspěvků Náboru jsou převážně hrazeny

  • Odměny trenérům
  • Nájem plaveckého bazénu
  • Chod plaveckého oddílu
Rozpist tréninků

4 900 Kč za půl roku Tým B2

Z příspěvků týmu jsou převážně hrazeny

  • Odměny trenérům
  • Nájem plaveckého bazénu
  • Cestovné na závody
  • Startovné na závodech
  • Chod plaveckého oddílu
Rozpis tréninků

4 900 Kč za půl roku Tým B1

Z příspěvků týmu jsou převážně hrazeny

  • Odměny trenérům
  • Nájem plaveckého bazénu
  • Cestovné na závody
  • Startovné na závodech
  • Chod plaveckého oddílu
Rozpis tréninků

5 500 Kč za půl roku Tým A4

Z příspěvků týmu jsou převážně hrazeny

  • Odměny trenérům
  • Nájem plaveckého bazénu
  • Cestovné na závody
  • Startovné na závodech
  • Chod plaveckého oddílu
Rozpis tréninků

5 500 Kč za půl roku Tým A3

Z příspěvků týmu jsou převážně hrazeny

  • Odměny trenérům
  • Nájem plaveckého bazénu
  • Cestovné na závody
  • Startovné na závodech
  • Chod plaveckého oddílu
Rozpis tréninků

6 300 Kč za půl roku Tým A2

Z příspěvků týmu jsou převážně hrazeny

  • Odměny trenérům
  • Nájem plaveckého bazénu
  • Cestovné na závody
  • Startovné na závodech
  • Chod plaveckého oddílu
Rozpis tréninků

6 300 Kč za půl roku Tým A1

Z příspěvků týmu jsou převážně hrazeny

  • Odměny trenérům
  • Nájem plaveckého bazénu
  • Cestovné na závody
  • Startovné na závodech
  • Chod plaveckého oddílu
Rozpis tréninků

3 600 Kč za půl roku Masters + Rezerva

příspěvky Masters jsou nižší, protože většina plavců nenavštěvuje pravidelně tréninky. Tím pádem je zhruba pro 15 plavců připravena jen jedna dráha.

Z příspěvků týmu jsou převážně hrazeny

  • Nájem drah na bazéně
  • Startovné na MČR Masters
  • Chod plaveckého oddílu
Rozpis tréninků

sleva na příspěvcích 1000 Kč (popřípadě 500 Kč za člena štafety) za půl roku Medailisté z MČR, Poháru Čech

Často kladené otázky
  • Jak mám příspěvky platit?
    Příspěvky musí být poslány na bankovní účet číslo 1336363002/5500 , Variabilní symbol je 25 a do poznámky připište jméno plavce (a družstvo), za kterého jsou hrazeny.
  • Proč mají medailisté z MČR levnější příspěvky?
    Plavecký svaz přispívá oddílům podle toho, jak se umístili jejich plavci na Mistrovství republiky a kolik z nich se nominovalo do Sportovnícho centra mládeže. Jelikož díky těmto plavcům má oddíl vyšší dotace, tak na oplátku platí menší příspěvky.
  • Nejsou příspěvky příliš vysoké?
    Díky nemalým dotacím od města na pronájem plaveckého bazénu máme jedny z nejnižších příspěvků v České republice. V jiných oddílech se platí za stejné období i více než 10 000 Kč.
  • Co když neuhradím příspěvky včas?
    Určitě nám dejte vědět co nejdříve na email info@plavanimb.cz, kdy můžete příspěvky nejdříve uhradit. Pokud však nebudou zaplaceny včas tak hrozí, že již nebude plavec připuštěn na trénink a příspěvky bude mít o 500kč,- dražší.