Oddílové příspěvky

Příspěvky se platí vždy na období 5 měsíců a to od Září do Ledna a následně od Února do Června. Příspěvky na období 1. 2. 2023 až 1. 9. 2023 musí být zaslány na účet 1336363002/5500 nejdříve 15.2.2023, až budou rozdělena druřsstva a nejpozději do 15. 3. 2023. Variabilní symbol je 25 , do poznámky připište jméno a příjmení plavce / tým, za kterého jsou hrazeny. Aktuální rozdělení plavců do jednotlivých družstev bude co nejdříve zveřejněno. Slevy na příspěvky platí pro medailisty MČR a Pohárů ČR a to - za individuální medaili sleva 1000kč,- a za medaili ze štafety 500kč,-, slevy nelze kombinovat ani při více medailích. Za nedodržení termínu splatnosti bude vyžadována částka 500 Kč, která bude využita pro nadrámcové aktivity plavců


4 000 Kč za půl roku Nábor - tým C

Z příspěvků Náboru jsou převážně hrazeny

 • Odměny trenérům
 • Nájem plaveckého bazénu
 • Chod plaveckého oddílu
Rozpist tréninků

4 900 Kč za půl roku Tým B2

Z příspěvků týmu jsou převážně hrazeny

 • Odměny trenérům
 • Nájem plaveckého bazénu
 • Cestovné na závody
 • Startovné na závodech
 • Chod plaveckého oddílu
Rozpis tréninků

4 900 Kč za půl roku Tým B1

Z příspěvků týmu jsou převážně hrazeny

 • Odměny trenérům
 • Nájem plaveckého bazénu
 • Cestovné na závody
 • Startovné na závodech
 • Chod plaveckého oddílu
Rozpis tréninků

5 300 Kč za půl roku Tým A4

Z příspěvků týmu jsou převážně hrazeny

 • Odměny trenérům
 • Nájem plaveckého bazénu
 • Cestovné na závody
 • Startovné na závodech
 • Chod plaveckého oddílu
Rozpis tréninků

5 500 Kč za půl roku Tým A3

Z příspěvků týmu jsou převážně hrazeny

 • Odměny trenérům
 • Nájem plaveckého bazénu
 • Cestovné na závody
 • Startovné na závodech
 • Chod plaveckého oddílu
Rozpis tréninků

6 300 Kč za půl roku Tým A2

Z příspěvků týmu jsou převážně hrazeny

 • Odměny trenérům
 • Nájem plaveckého bazénu
 • Cestovné na závody
 • Startovné na závodech
 • Chod plaveckého oddílu
Rozpis tréninků

6 300 Kč za půl roku Tým A1

Z příspěvků týmu jsou převážně hrazeny

 • Odměny trenérům
 • Nájem plaveckého bazénu
 • Cestovné na závody
 • Startovné na závodech
 • Chod plaveckého oddílu
Rozpis tréninků

3 600 Kč za půl roku Masters + Rezerva

příspěvky Masters jsou nižší, protože většina plavců nenavštěvuje pravidelně tréninky. Tím pádem je zhruba pro 15 plavců připravena jen jedna dráha.

Z příspěvků týmu jsou převážně hrazeny

 • Nájem drah na bazéně
 • Startovné na MČR Masters
 • Chod plaveckého oddílu
Rozpis tréninků

sleva na příspěvcích 1000 Kč za půl roku Medailisté z MČR, Poháru Čech a členové SCM

Často kladené otázky
 • Jak mám příspěvky platit?
  Příspěvky musí být poslány na bankovní účet číslo 1336363002/5500 , Variabilní symbol je 25 a do poznámky připište jméno plavce (a družstvo), za kterého jsou hrazeny.
 • Proč mají medailisté z MČR levnější příspěvky?
  Plavecký svaz přispívá oddílům podle toho, jak se umístili jejich plavci na Mistrovství republiky a kolik z nich se nominovalo do Sportovnícho centra mládeže. Jelikož díky těmto plavcům má oddíl vyšší dotace, tak na oplátku platí menší příspěvky.
 • Nejsou příspěvky příliš vysoké?
  Díky nemalým dotacím od města na pronájem plaveckého bazénu máme jedny z nejnižších příspěvků v České republice. V jiných oddílech se platí za stejné období i více než 10 000 Kč.
 • Co když neuhradím příspěvky včas?
  Určitě nám dejte vědět co nejdříve na email info@plavanimb.cz, kdy můžete příspěvky nejdříve uhradit. Pokud však nebudou zaplaceny včas tak hrozí, že již nebude plavec připuštěn na trénink a příspěvky bude mít o 500kč,- dražší.