4 Results for month: 08/2019

Brzy končící platnost zdravotní prohlídky nebo neplatná zdravotní prohlídka

E-mailem byli kontaktováni rodiče plavců, případně plavci, kterým v nejbližší době končí, případně již skončila platnost zdravotní prohlídky. Bez platné zdravotní prohlídky se plavec nemůže účastnit pravidelných plaveckých tréninků ani závodů. Prosíme tedy o dodání nové prohlídky v co nejkratší době na e-mailovou ... More

V Boleslavském bazénu se začíná plavat až 9. 9. Účastníci soustředění v Polsku budou zatím jezdit do Čelákovic

Z důvodu odstávky boleslavského bazénu začínají tréninky pro všechna družstva oficiálně až v pondělí 9. září. Výjimku mají pouze plavci, kteří se účastní soustředění v polské Poznani. Aby nepřišla všechna jejich dřina vniveč, mají v prvním zářiovém týdnu zařízené 3 tréninky v Čelákovicích. Konkrétěné v ... More

Schůzka s rodiči proběhne ve středu 11. září v resturaci na bazéně

Ve středu 11. 9. proběhne ve restauraci na bazéně schůzka s rodiči, kde zrekapitulujeme uplynulou sezónu, probereme drobné změny v rozvrhu tréninků, výši příspěvků a zodpovíme společně s trenéry případné dotazy. Pro rodiče dětí z družstev C, B3, B2 a B1 je termín od 16h do 17h a pro rodiče dětí z družstev A4 až A1 od ... More

Tréninky před letním soustředěním

Pro všechny, kteří jedou na letní soustředění do Poznaně, začínají tréninky již v pondělí 19. 8. Družstva A1 + A2 + A3 + Rezerva trénují od pondělí do čtvrtka vždy od 17 do 19h. Ostatní družstva mají tréniky pondělí a úterý od 17 do 18h a ve středu a ve čtrtek od 17h do 18:30. Tréninky v posledním srpnovém týdnu ... More