Brzy končící platnost zdravotní prohlídky nebo neplatná zdravotní prohlídka

E-mailem byli kontaktováni rodiče plavců, případně plavci, kterým v nejbližší době končí, případně již skončila platnost zdravotní prohlídky. Bez platné zdravotní prohlídky se plavec nemůže účastnit pravidelných plaveckých tréninků ani závodů.

Prosíme tedy o dodání nové prohlídky v co nejkratší době na e-mailovou adresu: michala.mittnerova@seznam.cz , aby mohla být založena do systému ČSPS a Středočeského kraje, a bylo tak vše v pořádku. V příloze současně přikládáme možný formulář ke zdravotní prohlídce, pokud lékař nevyužívá vlastní.

Vyhláška u pravidelné lékařské prohlídky stanoví následující:
§ 5 391/2013: Pravidelná lékařská prohlídka se provádí za účelem zjištění změn zdravotního stavu posuzované osoby, které by mohly vést při dalším provozování výkonnostního sportu, vrcholového sportu nebo sportu a tělesné výchovy ve sportovních školách k poškození zdraví této osoby nebo k poškození zdraví jiných osob, popřípadě za účelem zjištění, zda sportovní zátěž nepřevyšuje adaptační možnosti organismu posuzované osoby.

(2) Pravidelná lékařská prohlídka obsahuje vedle základního vyšetření laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebo tělesné výchovy, k níž je posuzována, nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku.

(3) Jde-li o vrcholového sportovce (vrcholovým sportovcem je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace, nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen rezortního sportovního centra, sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců), pravidelná lékařská prohlídka dále obsahuje

a) zjištění základní antropometrie,

b) standardní klidové elektrokardiografické vyšetření a

c) zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve.

(4) Pravidelná lékařská prohlídka se provádí jednou za 12 měsíců, pokud jiný právní předpis upravující zdravotní způsobilost nestanoví jinak

Dokumenty ke stažení:
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti
Vyhláška ke zdravotní způsobilosti