Školení rozhodčích

Počátkem září pořádá plavecký oddíl školení rozhodčích III. třídy – minimální věk 16 let (pokud budou zájemci z řad 15-ti letých, hlaste se také).

Školení se skládá ze dvou částí

přednáška z teorie zakončená testem
praktická část, která bude na závodech 24/9 v Mladé Boleslavi

Školitelem bude pan Luboš Imryšek, rozhodčí třídy FINA.

Zájemci se hlaste na adrese vera.stranska@seznam.cz do 15.července 2016.

Termín teoretické části bude včas upřesněn podle počtu zájemců.

Věra Stránská