Příspěvky na novou sezónu do 15. 3. 2018

Příspěvky na období 1. 2. 2018 až 30. 6. 2018, prosím, zašlete na účet 816400584/0600 nejpozději do 15. 3. 2017. Variabilní symbol je 25, do poznámky připište jméno a příjmení plavce, za kterého jsou hrazeny.

Doklad o zaplacení pak zašlete na email prispevky@plavanimb.cz, abychom mohli zkontrolovat jejich zaplacení.

Ceník pro jednotlivá družstva naleznete zde.