Pozvánka na volební schůzi plaveckého oddílu TJ AUTO ŠKODA

Vážení trenéři, vážení rodiče, vážení plavci,

volební schůze do výboru plaveckého oddílu TJ AUTO ŠKODA (sedm členů, z nich bude volen předseda a místopředseda) se uskuteční v úterý 15. listopadu 2022 od 17:00 hod v restauraci – Městský bazén Mladá Boleslav na Štěpánce, Na Celně 1456, 293 01 Mladá Boleslav.

Oprávněni volit jsou:
trenéři oddílu
plavci, kteří dovršili 15 let
za plavce, kterým v době konání voleb nebude 15 let, volí jejich zákonný zástupce (jedna osoba)
Voleni budou nominovaní kandidáti, podmínkou je jejich věk 18+.

Nominace prostřednictvím nominačního lístku (v příloze) je možné zasílat do 8. listopadu 2022 na e-mailovou adresu: sekretar@plavanimb.cz , do předmětu uveďte Nominace 2022.
Přijaté nominace kandidátů budou zveřejněny nejpozději do 13. listopadu 2022 prostřednictvím hromadné e-mailové korespondence.