Potvrzení o členství a členské příspěvky

Vážení rodiče, trenéři, plavci,

v případě žádosti o vydání potvrzení o zaplacení členského příspěvku, většinou využívané pro pojišťovny, kontaktuje napřímo sekretariát TJ Auto Škoda na emailové adrese: sekretariat@tjasmb.cz, který Vám příslušné potvrzení vydá/zašle elektronicky.

V případě žádosti o vydání potvrzení o členství/činnosti v oddíle, většinou využívané pro přihlášky na školy, kontaktuje napřímo paní Romanu Kubrtovou na emailové adrese romanakubrt@volny.cz, která Vám příslušné potvrzení vydá/zašle elektronicky.