Soustředění v Polsku je zrušeno. Místo něj se bude trénovat v MB.

Vzhledem k naprosto nepředvídatelnému vývoji epidemiologické situace s onemocněním COVID-19 rozhodl výbor našeho oddílu zrušit plavecké soustředění v Polsku v srpnu 2020 a nabídnout alternativní řešení z kapacitních důvodů pro plavce A1-A3. Pokud chcete pokračovat i nadále v plavání soustředění je pro závodní plavce povinné.

Bezpečnost a zdraví plavců a trenérů je naší prioritou. Situace na konci prázdnin může být zcela odlišná od současného rozvolňování. Nevyzpytatelnost přijímaných opatření jak v ČR, tak v Polsku je velkou neznámou. Z našeho pohledu se jedná nejen o velké riziko vzhledem k nákaze, ale i k neočekávaným krokům ČR a Polska při zhoršení situace – např. uzavření hranic, znovu zavedení testu na COVID při průjezdu hranic, čtrnáctidenní karanténa po návratu ze zahraničí nebo přímo na místě při výskytu nákazy, apod.

Jako náhradní možnost jsme připravili soustředění příměstskou formou v Mladé Boleslavi poslední týden v srpnu, pondělí 24.08. – pátek 28.08.2020. Trenér Jan Bucha a Zdeněk Novák. Rodiče dětí z družstev A1 až A3 obdrží v následujících dnech informační e-mail.

Soustředění v Nové Pace je beze změny.

Informace k jednotlivým soustředěním:

Nová Paka

 • Plánovaný harmonogram byl součástí závazné přihlášky.
 • Zodpovědný trenér: paní Lenka Jiránková
 • Zálohu 3 000,00 Kč uhraďte, prosím, nejpozději do 30.06.2020 na stejný účet platný pro příspěvky: 1336363002/5500
 • Současně žádáme o potvrzení účasti, případně zdůvodněné neúčasti na e-mail: info@plavanimb.cz nejpozději do pondělí 08.06.2020! Toto platí pouze pro již přihlášené plavce, dodatečné přihlášky nejsou možné.

Mladá Boleslav

 • pondělí 24.08. – pátek 28.08.2020.
 • Plánovaný harmonogram:
  • dopolední a odpolední blok plavání v plaveckém bazénu v rozsahu 2 + 3 hodiny
  • suchá příprava – běh, posilování vlastní vahou, box
  • pěší turistika, cykloturistika (dle možností a schopností plavců)
  • možnost plavání na volné vodě
  • team building (např. míčové hry, hry na obratnost, společný večer s opékáním buřtů apod.)
  • oběd zajištěný
  • …a snad i milé překvapení 🙂
 • Zodpovědní trenéři: pan Jan Bucha a pan Zdeněk Novák
 • Předpokládaná cena: 3 080,00 Kč.
 • Zálohu 2 000,00 uhraďte, prosím, nejpozději do 30.06.2020 na stejný účet platný pro příspěvky: 1336363002/5500
 • Současně žádáme o potvrzení účasti, případně zdůvodněné neúčasti na e-mail: info@plavanimb.cz nejpozději do pondělí 08.06.2020! Platí pouze pro plavce A1-A3.