Postup vybraných plavců z C do B3

Šestice plavců družstva C zaznamenal velký posun a odměnou jím je postupo do družstva B3. Konkrétně se jedná o následující:

  • KOMÁREK ŠTĚPÁN 2008
  • JAČEK VOJTĚCH 2009
  • KYSELA MATĚJ 2009
  • TŮMOVÁ OLIVIE-KATEŘINA 2009
  • VOTRUBEC MATYÁŠ 2008
  • JANDOVÁ KATKA 2008

První trénink pod vedením šéftrenéra družsva B3, Danou Čeníkovou, je čeká v pondělí 6. 2. 2017 (příští týden trénují ještě s družstvem C).