Oddílové příspěvky

Příspěvky se platí vždy na období 5 měsíců a to od Září do Ledna a následně od Února do Června. Příspěvky na období 1. 9. 2022 až 31. 1. 2023 musí být zaslány na účet 1336363002/5500 (pozor je nové číslo účtu! doklad naleznete zde.) nejpozději do 30. 11. 2022. Variabilní symbol je 25, do poznámky připište jméno a příjmení plavce, za kterého jsou hrazeny. Aktuální rozdělení plavců do jednotlivých družstev je zde.

Doklad o zaplacení pak zašlete na email prispevky@plavanimb.cz


4 000 Kč za půl roku Nábor - tým C

Z příspěvků Náboru jsou převážně hrazeny

 • Odměny trenérům
 • Nájem plaveckého bazénu
 • Chod plaveckého oddílu
Rozpist tréninků

4 900 Kč za půl roku Tým B2

Z příspěvků týmu jsou převážně hrazeny

 • Odměny trenérům
 • Nájem plaveckého bazénu
 • Cestovné na závody
 • Startovné na závodech
 • Chod plaveckého oddílu
Rozpis tréninků

4 900 Kč za půl roku Tým B1

Z příspěvků týmu jsou převážně hrazeny

 • Odměny trenérům
 • Nájem plaveckého bazénu
 • Cestovné na závody
 • Startovné na závodech
 • Chod plaveckého oddílu
Rozpis tréninků

5 300 Kč za půl roku Tým A4

Z příspěvků týmu jsou převážně hrazeny

 • Odměny trenérům
 • Nájem plaveckého bazénu
 • Cestovné na závody
 • Startovné na závodech
 • Chod plaveckého oddílu
Rozpis tréninků

5 500 Kč za půl roku Tým A3

Z příspěvků týmu jsou převážně hrazeny

 • Odměny trenérům
 • Nájem plaveckého bazénu
 • Cestovné na závody
 • Startovné na závodech
 • Chod plaveckého oddílu
Rozpis tréninků

6 300 Kč za půl roku Tým A2

Z příspěvků týmu jsou převážně hrazeny

 • Odměny trenérům
 • Nájem plaveckého bazénu
 • Cestovné na závody
 • Startovné na závodech
 • Chod plaveckého oddílu
Rozpis tréninků

6 300 Kč za půl roku Tým A1

Z příspěvků týmu jsou převážně hrazeny

 • Odměny trenérům
 • Nájem plaveckého bazénu
 • Cestovné na závody
 • Startovné na závodech
 • Chod plaveckého oddílu
Rozpis tréninků

3 600 Kč za půl roku Masters + Rezerva

příspěvky Masters jsou nižší, protože většina plavců nenavštěvuje pravidelně tréninky. Tím pádem je zhruba pro 15 plavců připravena jen jedna dráha.

Z příspěvků týmu jsou převážně hrazeny

 • Nájem drah na bazéně
 • Startovné na MČR Masters
 • Chod plaveckého oddílu
Rozpis tréninků

sleva na příspěvcích 800 Kč za půl roku Medailisté z MČR, Poháru Čech a členové SCM

Často kladené otázky
 • Jak mám příspěvky platit?
  Příspěvky musí být poslány na bankovní účet číslo 1336363002/5500 , Variabilní symbol je 25 a do poznámky připište jméno plavce, za kterého jsou hrazeny. Doklad o zaplacení pak zašlete na email prispevky@plavanimb.cz
 • Proč mají medailisté a členové SCM levnější příspěvky?
  Plavecký svaz přispívá oddílům podle toho, jak se umístili jejich plavci na Mistrovství republiky a kolik z nich se nominovalo do Sportovnícho centra mládeže. Jelikož díky těmto plavcům má oddíl vyšší dotace, tak na oplátku platí menší příspěvky.
 • Nejsou příspěvky příliš vysoké?
  Díky nemalým dotacím od města na pronájem plaveckého bazénu máme jedny z nejnižších příspěvků v České republice. V jiných oddílech se platí za stejné období i více než 5 000 Kč.
 • Co když neuhradím příspěvky včas?
  Určitě nám dejte vědět co nejdříve na email prispevky@plavanimb.cz, kdy můžete příspěvky nejdříve uhradit. Pokud však nebudou zaplaceny nejpozději do 3 týdnů po splatnosti tak hrozí, že již nebude plavec připuštěn na trénink.